Tag Archives: trà tiểu đường dk-betics

Viên tiểu đường dk betics điều trị biến chứng bệnh tiểu đường

Viên tiểu đường dk betics điều trị biến chứng bệnh tiểu đường

Viên Tiểu đường Dk-Betics ra đời là kết quả của quá trình nghiên cứu các loài Dây thìa canh từ những năm 2008. Trải qua quá trình nghiên cứu bài bản kỹ lưỡng của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội đứng đầu là PGS.TS Trần …

Xem chi tiết »